Green Sails Aps - Haslevej 43 - 8230 Åbyhøj
Tlf 86 15 7838


Dette er en simpel Home Page om anvendelse og vedligeholdese af et Green Sails

Storsejl /
Måleskema t. Storsejl / Rullegenua /Rullegenua Design

Maaleskema Fortrekant /Forsejl Spiler


Back to Main Page

E-Mail Green Sails


Spørgsmål og problemer der kan opstå med nye sejl.


Bestiller du er nyt storsejl så send altid en slæde fra det gamle sejl, eller en nøjagtig tegning.
Kontroller altid på mast og bom om P og E målene er identiske med det der står på DH målerbrevet.

Til kapsejlads - har du en mast med brøkdelsrig der har topvanter ud for masten og bakstag, så skal der være monteret checkstag for at holde din mast lige, og for at overføre bagstags trykket til forstaget.

Jeg har sat mit storsejl i havnen det rammer hækstaget - når storsejlet bliver belastet falder kappen ind, i de fleste tilfælde rammer det ikke hækstaget.
Storsejlet kan være halet for langt i top, overkant af flynder skal typisk være 15 cm fra skivgat eller ved øverste sorte mærke.
Storsejlet kan holde til at røre hækstaget, tænk på din genua hvordan den kører forbi topvanter.
Mange storsejl vil altid ramme hækstaget fordi breddemålet fra klassereglerne bliver overholdt.
Når jeg har strakt storsejlet kommer der en fold fra halsøjet og op i sejlet - sejlet er strakt for hårdt, det må aldrig komme over det sorte mærke i toppen, skal forliget strækkes i hårdt luft skal du bruge cunningham.
Hvis vognene ved de gennemgående pinde ikke kan komme ind i masten - eller hvis vognene ved de gennemgående pinde ikke kan køre helt ned til bommen, må du kontakte mastebyggeren og fortælle om vogntypen, han kender problemet og kan hjælpe.
Storsejlets bomslæde springer ud af bommen, din bom er dråbeformet, der skal lægges en plade over bommen som holder hulkehlen sammen.
Bomslæden kan ikke være i bommen, slæden kan godt tåle at der bliver filet 2-3 mm af, pak sejlet ind så der ikke kommer filestøv på det.
Bøjlen på bomslæden kan ikke komme ind i bommen, mange ældre bomme starter indføringen af sejlet med et alustøbt beslag, fil i beslaget så den passer til bøjlen på bomslæden, fil aldrig metallet på bøjlen.

Jeg skal til at montere rullestaget og tromlen kan ikke være imellem prædikestolen, her kan det være nødvendigt at få fat i en smed.
Kontroller hvorledes staget skal monteres i toppen af masten, om det nye stag passer i masten eller der skal bruges en adapter, disse købes ved mastebyggeren.
Når sejlet rulles ind skal tromlen køre mod uret, ellers kommer beskyttelseskanten ikke til at ligge yderst.
Jeg har lige hejst mit nye forsejl i havnen, der er ingen vind - sejlet ser helt gal ud, toppen flanner og der står folder ud fra skødebarmen.
Alle forsejl er lavet med en negativ forligskurve, lige nu er det negative forlig halet frem på en lige kurve, og så mangler der noget sejldug - slæk hækstaget helt af så forstaget bliver slapt.
Sejl ud af havnen i vind og rul sejlet ud, nu presser vinden forstaget i en kurve som sejlet er syet til, find skødepunktet og mærk det af på skinnen, rul ind til et mærke og flyt skødevognen ca. det tilsvarende - er sejlet for dybt så stram hækstaget.
Husk at faldet må ikke strækkes på spil, prøv at slække faldet 10 cm så skal der komme rynker ved forliget - forliget skal kun strækkes så rynkerne lige fjernes.
Når jeg ruller mit sejl halvt ind kan jeg ikke skøde sejlet, der er ikke mere skøde skinne - her er du nødt til at forlænge din nuværende skøde skinne.

MIN MAST ER BRÆKKET, PROBLEMER DER KAN OPSTÅ.
Den nye mast du får nu, ligner sjældent den du havde før.
Hvis du sejler X 79 og den brækkede mast er mere end 3 år, så får du en stivere mast, profilen er en helt anden i dag.
Et andet eksempel - Polaris Drabant, de første havde Proctor master, nu får du i stedet en JohnMast måske en Nordic eller et helt tredje fabrikat. OSV OSV, det givet problemer hver gang en mast skiftes ud.
Eks. mastekurven i storsejlet, den nye mast krummer anderledes og storsejlet er nu fladere eller dybere.
Eller slæderne skal måske skiftes.
Der hvor storsejlet er befæstet ved mast og bom ændres.
Bommens højde over dæk er måske blevet ændret, dette kan give problemer med spray hooden.
Mastens længde kan ændres, genua faldet kommer måske ud af masten længere nede, så er forstaget blevet kortere, og genuaen/rullegenuaen bliver nu for lang.
Kontroller altid om P og E målet er det samme som på den gamle mast (afstanden mellem de sorte mærker på masten, og afstanden fra bagkant mast til forkant sort mærke på bom).
Når du ringer og vil tale om et sejl så oplys nummeret på sejlet, det står på bagbord side af skødebarmen på forsejl - og bagbord side af nokken på storsejlet - og på faldbarmen af spileren.
Det er klart at vi forsøger at oplyse om alle ovenstående problemer allerede ved første samtale, men der er mange variationer af master og både.

Læs mere om: Storsejl /Rullegenua / Forsejl / Spiler
Pris Rullesejl og Storsejl med GG sejlpinde / Back to Main Page

E-Mail Green Sails