Inden du sætter din nye Rullegenua.


Forliget på en Rullegenua er samme længde som genua 1, dog minus rulletromlen, og topsvirvlens højder trukket fra. Lp målet er som den største genua.
Dette sejl fremstilles med banelayout Vertical-Clew.
Rullegenuaen er lavet i en kraftigere sejldug end genua 1. Den skal kunne rullerebes og have styrke som en Krydsfok, og en Stormfok. Dette giver den ulempe, at den kan virke lidt tung fra 0-3 sek. m. vind.
Rullegenuaen er fladere en en normal genua 1, dette er nødvendigt for oprulningen og for, at den skal stå rigtigt når den rullerebes. Ved rebning skal skødevognen flyttes fremad.
Der er ved forliget påsyet kanaler hvori der er specielle skumprofiler, det sikre at sejlet forbliver fladt ved rullerebning.
På sejlets underlig er der mærker så du kan se, hvor langt sejlet er rullet ind. Når sejlet rulles ind skal skødevognen flyttes frem - du bør lave streger på skødeskinnen, der svarer til hver stregs ind rulning af sejlet.
Ender skødeskinnen indenfor undervanter/topvant skal sejlet skødes mellem mast og vanter når sejlet er rullet ind til Stormfok/Fok.
Rullegenuaen kan forsynes med en beskyttelseskant.

Se: Rullegenua design


Vær opmærksom på dette - brug ikke spil!
Forliget må max. gennem faldet belastes med 40 kp. Normal belastning er 20 kp.
Skal Rullegenuaen ikke bruges de næste 7-10 dage, bør det afmonteres og stuves under dæk som andre sejl.
Når sejlet har været monteret i en måneds tid bliver agter og underlig overstrakt, lidselinerne skal nu bruges mere for at forhindre at sejlet i at blafre.
Det er vores erfaring, at de fleste rullegenuaer sidder på fokkestaget hele sæsonen igennem. Derfor må man regne med en mindre levetid når sejlet behandles sådant, end for et almindeligt forsejl. Sejlet skal altid være stramt oprullet. Er der monteret en sok over sejlet skal den være snøret så stramt at sokken ikke kan blafre.
Et Rullegenua er lavet til tursejllads med max. komfort for øje.

Vedligeholdelse af Dine sejl
Husk altid dette !
Alle splitter skal afdækkes med tape. Skarpe kanter ved sallingshorn, søgelænder, dækslys, og vantskruer skal også dækkes til.
Tør altid dine sejl ud efter endt sejlads. Lad aldrig sejlene blafre for at tørre, de skal ligge på bommen eller dækket.
Hold sejlene fri for salt - salt tiltrækker fugt. Spul sejlene med ferskvand jævnligt. Lad sejlene lufttørre, inden de pakkes i sejlpose eller under bompresenning.
Opbevar altid sejlene i ventilerede rum.
Brug aldrig sejl i højere vindstyrker end de er lavet til.
Sejl skal blafre mindst muligt under sejlads.
Når du justerer lidselinen, så hal langs med ligene og lås linen ved et svagt ryk opefter. Rykker du for hårdt op, når du låser, går klemmen itu.
Har sejlet været rebet og lidselinen brugt, så husk næste gang sejlet sættes, at hale i lidselinen for at udløse lidse- linen ved rebet.
De fleste mindre huller eller rifter kan lappes med sejldugs tape, i nødstilfælde kan det købes ved farvehandleren, eller bådshoppen.
Når du hejser dine sejl, kan du let se rifter og huller. Opdager du skader, så lav en tegning af det enkelte sejl, tegn tydeligt hvor på sejlet skaderne er. Her er en liste over de mest almindelige skadesteder.

Forsejls skadesteder.
Underlig hvor det rører søgelænder og topvanter.
Skødebarm se syninger - øjer - lidselineklemmer.
Syninger agterste del af sejlet - specielt hvor det rører topvant, og sallingshorn - samt ved sejlpindelommer.
Rengøring af sejl.
Almindelig snavs kan tages med en blød neglebørste og håndsæbe, skyl sejlet godt ud bagefter. Blodpletter skal omgående skylles væk med rent koldt vand. Oliepletter fjernes med renset benzin, hold et håndklæde på bagsiden, pas på brandfaren.
Andre pletter.
Begynd aldrig at rense sejl, eller lade andre rense dem uden at have rådført dig med din sejlmager.
Sejl må aldrig kemisk renses.
Vask eller spul aldrig sejl med højere temperaturer end 35 grader celsius.

Send aldrig sejl på vaskeri.
Reparation og ændringer af sejl.
Når du opdager skader på dine sejl, så send dem omgående til din sejlmager. Ventetiden i sæsonen er max. 4 dage.
Med sejlene skal du huske at lægge en skitse over hvert sejl hvorpå der står hvilke steder der skal repareres eller ændres på sejlet. Husk også, at skrive afsender samt tlf. nummer. Ønsker du at få prisen inden vi går i gang, eller er der ting du mener vi skal diskutere, så husk at skrive det.

Vær opmærksom på at skødeskinnen måske skal forlænges for at sejlet kan skødes ved rullerebning. Skødeskinnen skal helst slutte ved topvant, helst udenfor.

Tilbage til : Cruising Sails / Rulle genua design / Maaleskema Fortrekant

E-Mail Green Sails