Inden du sætter din nye Spiler.


Din spiler er som ny, foldet og fylder ingenting. Inden du sætter den første gang skal den pakkes, start med at sætte toppen fast på en krog, derefter folder du hvert sidelig i ca 5o cm folder - du slutter med skødebarmen som holdes sammen med toppen. Put derefter spileren ned i den specielle sejlpose, og lad barmene stikke ud af posen. Pas på at skødebarmene ikke snoes.
Har spileren været en tur i vandet eller fået meget saltvand, skal den skylles ud i ferskvand. Det er klart, at den hurtigt skal tørres ud, dette bør ikke gøres i sollys. Spileren vil med et stort saltindhold kunne absorbere fugt, og virke tung i meget let, og diset luft.
En spiler må aldrig pakkes, og efterlades våd, farverne kan ved længere tids fugtighed, og varme smitte af på hinanden.

Om spilerfarver:
Det er klart at en spiler i diverse spraglede farver ser fantastisk godt ud, men der et men !!!!!
Spilerdug er fremstillet af nylon, dette materiale er meget følsomt over for fugtighed, spilerdugen kryber i vand.
De forskellige farver kryber heller ikke ens. Det kan svinge fra 0,5% til 1,2% i længderetningen af dugen.
Et sidelig der er 10 meter kan i værste fald krybe 12 cm, den bane der støder op til sideligs banen er måske af en anden farve der kun kryber 5 cm. Det er klart at dette kan give et dårligt resultat.
Det kan måske se kedeligt ud, men en ensfarvet spiler vil altid være bedst og hurtigst !!!
Da optimistjollen startede, var alle sejl i forskellige farver - den blev ret hurtigt til en kapsejllads jolle, i dag er alle sejl ensfarvede. Årsagen var den samme som med spileren, farverne kryber ikke ens.
I optimistklassen var vi klart den sejlmager der startede med kun at lave ensfarvede sejl. Det er vi også når det drejer sig om spilere.
Skal der flere faver i en spiler, kan toppen laves i en farve og bunden i en anden.
Det er pænest hvis farven i toppen er den mørkeste.

Vedligeholdelse af Dine sejl
Husk altid dette !
Alle splitter skal afdækkes med tape. Skarpe kanter ved sallingshorn, søgelænder, dækslys, og vantskruer skal også dækkes til.
Tør altid dine sejl ud efter endt sejlads. Lad aldrig sejlene blafre for at tørre, de skal ligge på bommen eller dækket.
Hold sejlene fri for salt - salt tiltrækker fugt. Spul sejlene med ferskvand jævnligt. Lad sejlene lufttørre, inden de pakkes i sejlpose eller under bompresenning.
Opbevar altid sejlene i ventilerede rum.
Brug aldrig sejl i højere vindstyrker end de er lavet til.
Sejl skal blafre mindst muligt under sejlads.
De fleste mindre huller eller rifter kan lappes med sejldugs tape, i nødstilfælde kan det købes ved farvehandleren, eller bådshoppen.
Når du hejser dine sejl, kan du let se rifter og huller. Opdager du skader, så lav en tegning af det enkelte sejl, tegn tydeligt hvor på sejlet skaderne er. Her er en liste over de mest almindelige skadesteder.
Spilers skadesteder.
Huller og rifter-specielt ved toppen - skødebarme og langs underlig.
Syninger langs ligene samt foran forstærkninger.
Rengøring af sejl.
Almindelig snavs kan tages med en blød neglebørste og håndsæbe, skyl sejlet godt ud bagefter. Blodpletter skal omgående skylles væk med rent koldt vand. Oliepletter fjernes med renset benzin, hold et håndklæde på bagsiden, pas på brandfaren.
Andre pletter.
Begynd aldrig at rense sejl, eller lade andre rense dem uden at have rådført dig med din sejlmager.
Sejl må aldrig kemisk renses.
Vask eller spul aldrig sejl med højere temperaturer end 35 grader celsius.

Send aldrig sejl på vaskeri.

Reparation og ændringer af sejl.
Når du opdager skader på dine sejl, så send dem omgående til din sejlmager. Ventetiden i sæsonen er max. 4 dage.
Med sejlene skal du huske at lægge en skitse over hvert sejl hvorpå der står hvilke steder der skal repareres eller ændres på sejlet. Husk også, at skrive afsender samt tlf. nummer. Ønsker du at få prisen inden vi går i gang, eller er der ting du mener vi skal diskutere, så husk at skrive det.

Tilbage til : Cruising Sails

E-Mail Green Sails