Inden du sætter dit nye Forsejl.


Forsejl.
Pas på at nederste fokkehage ikke sætter sig fast omkring wire terminalen, når sejlet sættes.
Efter endt sejlads ligger fokken på dækket med fokkehagerne befæstiget på forstaget. Start ved agterliget med at lægge sejlet i folder på samme måde, som et storsejl med slæder. Inden sejlet rulles sammen, afmonteres skøder. Sejlet rulles fra agterliget mod forliget, til sidst afmonteres fokkehagerne, og sejlet puttes i sejlposen. Du kan også rulle sejlet fra toppen, hvorefter sejlet pakkes i en lang sejlpose.

Mylar Forsejl.
Sejl af Mylar har en fladestabilitet, der er bedre end et almindeligt stofsejl. Mylar sejldugen vejer mindre.
Der kan opstå skader på mylar filmen, for at begrænse skaderne skal du være opmærksom på følgende:
1: Mylar sejlet er designet til en max. vindstyrke, bruges det over denne max. vindstyrke, bliver sejlet skadet (få sek. meter mere end det er designet til er nok). Spørg din sejlmager hvilken max. vindstyrke netop dit sejl kan tåle.
2: Skarpe folder vil ødelægge Mylar filmen, når sejlet kører hårdt over topvant og fokkestag, eller slår mod masten. Vælger du at folde sejlene laver du skarpe folder. Bedst er det at rulle sejlet.
3: Når du stagvender, må forsejlet ikke køre hårdt over topvant, hjælp det rundt. Pas på babystag, sejlet må ikke blæse ind mellem babystag og mast. Pas på i læ side, sejlet skal blafre fri af topvant, inden det hales hjem. Sejlet må aldrig hales hjem, hvis det kommer mellem top og undervant, vent til det blafrer frit.
4: Overholdes disse punkter ikke, vil du slide Mylar filmen. Der kan slides huller ved skødebarmen samt ved de eventuelle skarpe folder. Reparer altid den slidte Mylar film med spilertape.Husk at montere tape hvor sallingshorn røre sejlet.
5: Topvanter, babystag, søgelændere, og vantskruer skal beskyttes med plastic, så der ikke er skarpe kanter. Splitter skal tapes til.

Vedligeholdelse af Dine sejl
Husk altid dette !
Alle splitter skal afdækkes med tape. Skarpe kanter ved sallingshorn, søgelænder, dækslys, og vantskruer skal også dækkes til.
Er sejlene lavet i yarn temperet sejldug (det er det der lyder som pergament papir) skal sejlene rulles efter brug. Laver du krøller på sejlet og rykker dem hurtigt ud vil sejldugen skære sig selv.
Tør altid dine sejl ud efter endt sejlads. Lad aldrig sejlene blafre for at tørre, de skal ligge på bommen eller dækket.
Hold sejlene fri for salt - salt tiltrækker fugt. Spul sejlene med ferskvand jævnligt. Lad sejlene lufttørre, inden de pakkes i sejlpose eller under bompresenning.
Opbevar altid sejlene i ventilerede rum.
Brug aldrig sejl i højere vindstyrker end de er lavet til.
Sejl skal blafre mindst muligt under sejlads.
Når du justerer lidselinen, så hal langs med ligene og lås linen ved et svagt ryk opefter. Rykker du for hårdt op, når du låser, går klemmen itu.
De fleste mindre huller eller rifter kan lappes med sejldugs tape, i nødstilfælde kan det købes ved farvehandleren, eller bådshoppen.
Når du hejser dine sejl, kan du let se rifter og huller. Opdager du skader, så lav en tegning af det enkelte sejl, tegn tydeligt hvor på sejlet skaderne er. Her er en liste over de mest almindelige skadesteder.

Forsejls skadesteder.
Fokkehager især den nederste og øverste.
Underlig hvor det rører søgelænder og topvanter.
Skødebarm se syninger - øjer - lidselineklemmer.
Syninger agterste del af sejlet - specielt hvor det rører topvant, og sallingshorn - samt ved sejlpindelommer.
Rengøring af sejl.
Almindelig snavs kan tages med en blød neglebørste og håndsæbe, skyl sejlet godt ud bagefter. Blodpletter skal omgående skylles væk med rent koldt vand. Oliepletter fjernes med renset benzin, hold et håndklæde på bagsiden, pas på brandfaren.
Andre pletter.
Begynd aldrig at rense sejl, eller lade andre rense dem uden at have rådført dig med din sejlmager.
Sejl må aldrig kemisk renses.
Vask eller spul aldrig sejl med højere temperaturer end 35 grader celsius.

Send aldrig sejl på vaskeri.

Reparation og ændringer af sejl.
Når du opdager skader på dine sejl, så send dem omgående til din sejlmager. Ventetiden i sæsonen er max. 4 dage.
Med sejlene skal du huske at lægge en skitse over hvert sejl hvorpå der står hvilke steder der skal repareres eller ændres på sejlet. Husk også, at skrive afsender samt tlf. nummer. Ønsker du at få prisen inden vi går i gang, eller er der ting du mener vi skal diskutere, så husk at skrive det.

Tilbage til : Cruising Sails / Maaleskema_Fortrekant

E-Mail Green Sails