Inden du sætter dit nye Storsejl.


Er sejlpindene koniske skal den tykke ende være ved agterliget. Sejlpindene kan være af forskellige farve og bredder, den stiveste pind placeres i den nederste sejllomme, den blødeste i øverste sejllomme.
Sejl med gennemgående sejlpinde, her vil opspændingen have stor betydning for faconen. Sejlpindene spændes ved agterliget med et Velcro system. Når først den rette opspænding er fundet skal der ikke justeres i varierende vindstyrke, ved den rette opspænding af sejlpindene er det dybeste punkt ca 45 procent fra masten.
Er sejlpindene spændt for hårdt, vil dybden ligge for langt fremme, og den sidste 1/3 af kappen vil falde i læ.
Er sejlpindene spændt for lidt vil dybden ligge for langt tilbage, og der kommer lodrette folder ud for sejllommen.
Er Lazy Jacks monteret må disse ikke slå mod sejlet under sejlads, de vil slide syningerne.
Sejl med gennemgående sejlpinde kræver en sat Kicking strop på halvvind, og læns, især ved bomninger, for at styre kappen.
Er båden med kraftigt bagudvendte sallingshorn, så bom forsigtigt. Ellers kan de gennemgående sejlpinde slå så hårdt mod topvanterne, at de knækker.
Det er vigtigt for de gennemgående sejlpinde at slæderne kan køre helt ned til bommen når der skal rebes, så skal slæderne ikke lukkes ud.
Når sejlet pakkes skal alle sejlpinde ligge helt lige og udstrakte, ellers kan permanent krumning opstå.
Er sejlet monteret med faste hurtigreb er det vigtigt at forliget holder samme afstand til masten helt ned til, hvor det er befæstiget ved mast og bom. Rebeøjet ved agterliget skal holde sejlet til bommen, og strakt ud af bommen, ikke så meget ud ad bommen at sejldugen bliver overstrakt fra bomnok til mast. Mellem for og agterlig er 2 bindseløjer, der kan samle det overskydende sejldug, øjerne er ikke til at flade sejlene med, kun til at samle overskydende sejldug. Brug ikke for kraftig bindsel.
Er sejlet monteret med slæder, vil du sikkert lade sejlet blive siddende på masten og bommen. Husk at sejlpindene ikke må ligge bøjede, de kan blive permanent krumme. Brug altid bompresenning.
Lad storsejlet luft-tørre og monter derefter din bompresenning, den vil beskytte dit sejl mod sollys, og luftforurening.
Er sejlet uden slæder opbevares det bedst ved at rulle det fra toppen. Det kan derefter puttes i en lang sejlpose, og stuves under dæk, eller blive på bommen under en bom- presenning.

Rullestorsejl.
Opspændingen af de gennemgående sejlpinde har stor betydning for faconen i sejlet. Pindene spændes ved agterliget med et Velcro system, Når først den rette opspænding er fundet skal der ikke justeres i varierende vindstyrke, Ved den rette opspænding af sejlpindene er det dybeste punkt ca 45 procent fra masten.
Er sejlpindene spændt for hårdt, vil dybden ligge for langt fremme, og den sidste 1/3 af kappen vil falde i læ.
Er sejlpindene spændt for lidt vil dybden ligge for langt tilbage, og der kommer lodrette folder ud for sejllommen.
Sejl med gennemgående sejlpinde kræver en sat Kicking strop på halvvind, og læns, især ved bomninger, for at styre kappen.
Er båden med kraftigt bagudvendte sallingshorn, så bom forsigtigt. Ellers kan de gennemgående sejlpinde slå så hårdt mod topvanterne, at de knækker.
Sejlet rebes til de rebeforstærkninger ved den 1. 2. eller 3. nederste sejllomme. Når sejlet rullerebes skal sejlpinden hvortil der er rullerebet til, være 3/4 omkring rullen.
Efter nogen tids sejlads på kryds må du forvente at storfaldet strækker sig, dette medføre at bomnokken falder ned - Husk at strække storfaldet jævnligt når du krydser. Storfald bør være af wire, og splejset sammen med Kewlar el. Spectra tov.

Vedligeholdelse af Dine sejl
Husk altid dette !
Alle splitter skal afdækkes med tape. Skarpe kanter ved sallingshorn, søgelænder, dækslys, og vantskruer skal også dækkes til.
Er sejlene lavet i yarn temperet sejldug (det er det der lyder som pergament papir) skal sejlene rulles efter brug. Laver du krøller på sejlet og rykker dem hurtigt ud vil sejldugen skære sig selv.
Tør altid dine sejl ud efter endt sejlads. Lad aldrig sejlene blafre for at tørre, de skal ligge på bommen eller dækket.
Hold sejlene fri for salt - salt tiltrækker fugt. Spul sejlene med ferskvand jævnligt. Lad sejlene lufttørre, inden de pakkes i sejlpose eller under bompresenning.
Opbevar altid sejlene i ventilerede rum.
Brug aldrig sejl i højere vindstyrker end de er lavet til.
Sejl skal blafre mindst muligt under sejlads.
Når du justerer lidselinen, så hal langs med ligene og lås linen ved et svagt ryk opefter. Rykker du for hårdt op, når du låser, går klemmen itu.
Har sejlet været rebet og lidselinen brugt, så husk næste gang sejlet sættes, at hale i lidselinen for at udløse lidse- linen ved rebet.
Har storsejlet været halet hårdt ud af bommen, skal det slækkes efter endt sejlads.
De fleste mindre huller eller rifter kan lappes med sejldugs tape, i nødstilfælde kan det købes ved farvehandleren, eller bådshoppen.
Når du hejser dine sejl, kan du let se rifter og huller. Opdager du skader, så lav en tegning af det enkelte sejl, tegn tydeligt hvor på sejlet skaderne er. Her er en liste over de mest almindelige skadesteder.
Storsejls skadesteder.
Ved flynderen, nitterne tæres, flynderen kan revne.
Øjerne ved slæderne - især ved nederste og øverste.
Ligene hvor de føres ind i mast og bom.
Syninger der hvor sejlet rører stag, og sallingshorn.
Vær opmærksom på både med bakstag det er hårdt ved sejlene.
Sejlpindelommer i begge ender - på begge sider af sejlet.

Rengøring af sejl.
Almindelig snavs kan tages med en blød neglebørste og håndsæbe, skyl sejlet godt ud bagefter. Blodpletter skal omgående skylles væk med rent koldt vand. Oliepletter fjernes med renset benzin, hold et håndklæde på bagsiden, pas på brandfaren.

Andre pletter.
Begynd aldrig at rense sejl, eller lade andre rense dem uden at have rådført dig med din sejlmager.
Sejl må aldrig kemisk renses.
Vask eller spul aldrig sejl med højere temperaturer end 35 grader celsius.

Send aldrig sejl på vaskeri.
Reparation og ændringer af sejl.
Når du opdager skader på dine sejl, så send dem omgående til din sejlmager. Ventetiden i sæsonen er max. 4 dage.
Med sejlene skal du huske at lægge en skitse over hvert sejl hvorpå der står hvilke steder der skal repareres eller ændres på sejlet. Husk også, at skrive afsender samt tlf. nummer. Ønsker du at få prisen inden vi går i gang, eller er der ting du mener vi skal diskutere, så husk at skrive det.


Tilbage til : Cruising Sails / Måleskema t. Storsejl

E-Mail Green Sails